Peronvernerklæring

1. Rettigheter

I forbindelse med behandling av personopplysninger har du en rekke rettigheter etter personopplysningsloven. Du har rett til å kreve innsyn og retting av personopplysningene dine. Du kan også ha rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet.

For å føre tilsyn med bedrifters behandling av personopplysningen er det opprettet et datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med behandlingen vår av personopplysninger om deg, kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet: http://datatilsynet.no.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivningen er tilgjengelig på http://www.lovdata.no

Om TAM AS
Eier av denne nettsiden er:

TAM AS
Industriveien 39
9325 Bardufoss.
Epost: tam@tam.no

Org.nr: NO 930 424 110

2. Formålet med vår behandling av personopplysninger

I forbindelse med kundeforhold må vi innhente opplysninger som navn, adresse, epost, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

4. Kunde og leverandørregister

Vårt kunde og leverandørregister inneholder opplysninger om kunden som navn, adresse, telefonnummer, eventuelt selskapsnavn og informasjon om kontaktpersoner hos kunder, i tillegg til opplysninger om hvilke tjenester og produkt kunden har kjøpt. Disse blir lagret i vårt system så lenge det er tjenlig for oss. Ønsker du å få oversikt over hva vi har lagret og eventuelt bli slettet fra vårt system, se kapittel om sletting.

5. Informasjonskapsler

TAM AS benytter ikke informasjonskapsler (cookies) på nettsidene. 

6. Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsiden blir denne sendt direkte til vårt epostsystem. Vi bruker Webhuset som tjenesteleverandør. Informasjonen bruker vi kun for å kontakte deg for å gi deg tilbakemelding på det du lurer på. Ønsker du å bli slettet se kapittel om innsyn, retting og sletting av personinformasjon under.

7. Deling

Vår side har linker til SOME. Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medier, blir regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet. Vi samler ikke eller bruker ikke noe av statistikk fra SOME.

8. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningslovens artikkel 15 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysninger kan du kreve dette etter personopplysningsloven artikkel 16 og 17. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til tam@tam.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

9. Ansvarlig databehandler

Daglig leder i TAM AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at eventuelle avvik fra gjeldene lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern.


Sist oppdatert: 15.02.2023