Våre Produkter

TAM AS har siden 1981 designet og produsert skreddersydde sandwich konstruksjoner til varierende formål med fokus på lav vekt, høy styrke og lang levetid med minimale vedlikeholdskostnader.

Våre produkter tåler røff håndtering og har en levetid på mer enn 20 år med minimalt vedlikehold, basert på erfaringer med produkter vi har ute i markedet. Dvs. at produktene gir en miljøgevinst ved at de har lang holdbarhet, stor driftssikkerhet og enkelt vedlikehold.

Våre produkter brukes over hele verden og er designet for ekstreme klimatiske forhold, alt fra Arktiske områder med kulde, snø og is til ørken med ekstrem høy temperatur og sandstormer.

TAM-hytta/-Bua

TAM-hytta/ -bua er små fleksible hytter beregnet for transport med snøscooter, ATV etc. samt helikopterløft.
TAM-hytta
Leveres med fjærende understell, oljeovn, sittebenker og klappbord.
Benker kan dras ut slik at de danner en stor seng.
Denne varianten leveres også uten understell som nødhytte.
Størrelse:
L=3,5m x B=1,9m x H= 1,98m
Vekt:
fra 350kg avhengig av utstyr.

TAM-HyTTa mini
Leveres med trafikkbelysning og hjulunderstell m/skipakke.
Den er utrustet med oljeovn, sittebenk og bord.
Størrelse:
L=2,5m x B=1,25m x H= 1,6m
Vekt:
fra 250kg avhengig av utstyr.

TAM-bua
Leveres med fjærende understell, oljeovn, sittebenker og klappbord.
Benker kan dras ut slik at de danner en stor seng.
Størrelse:
L=2,5m x B=1,6m x H= 1, 8m
Vekt:
fra 270kg avhengig av utstyr.

Autonome strømforsyninger

Strømforsynings-shelter til kritisk infrastruktur  beregnet for helikopterløft.

Disse er utrustet med Aggregat, brenselceller etc. Disse systemene kan fjernstyres/-overvåkes.

Aggregatshelter

Mobilt shelter utrustet med 500W solcellepanel, 6KVA generator, 24kWt AGM batteribank, 300W vindturbin.

Brenselcelle i shelter

Autonom strømforsyning med 500w metanolbasert brenselcelle, 2x PowerWall LiFePO4 - 6,144kWt og klargjort for montering av solcellepaneler.

Victron system for fjernovervåkning og styring.

Brenselcelle i Kasse

Sandwichkasse for montering på mast utrustet med 300W solcellepanel, 125W brenselcelle, 2,4kWt LiFePO4 batteribank.

TAM-brakka

Brakker og vogner med eller uten chassis innredet for å møte kundenes/brukernes krav.
Brakkene kan leveres som:
 • Spise-/hvilebrakke
 • Laboratorium
 • Sanitærmodul (Dusj og/eller toalett)
 • Sovemodul
 • Lager
Alle brakkene  kan leveres med strøm- og/eller gassopplegg.
Arbeidsbrakke

Brakkene leveres med chassis i lengder fra 3 m til 8m.

Helikopterbrakke

Brakkene er beregnet for helikopterløft og leveres med eller uten demonterbart chassis. Disse brakkene kan også håndteres kran og evt. gaffeltruck.
Vekt fra 600kg til 1500kg fullt innredet.

Slusebrakke

Brakken deles inn i flere soner og utrustes med ønsket innredning og utrustning. Alle overflater kan desinfiseres.

Typisk anvendelse for disse er til beredskap i kommuner.

Containere

Containere tilpasset kundens behov. Containerne kan leveres med aggregat, klimaanlegg og med infrastruktur for strøm og kommunukasjon etc.

Containerne leveres i følgende versjoner:

 • Multicontainer, kombinert møterom og verksted
 • Vaskecontainer for fallskjermer
 • VTC-container
 • Kommunikasjonsmoduler
 • Laboratorium
 • Bolig, kontor, oppholds container
 • Sanitærcontainer
Containerne kan levers utvidbar. Ikke utvidbare containere kan levers med skjerming på 60dB i frekvensområdet 150 kHz til 10 GHz iht. MIL-STD 285.

Krokløftcontainer

Containere med integrert krokløft grensesnitt (SS 3659/SS 3021/DIN 30722/Stanag 2413) for enkel håndtering.

ISO-containerstørrels

Container basert på ISO-containerstørrelse 1C, 1CC og 1D.

container, spesial mål
Containere med integrerte ISO-CC produert etter kundedefinerte dimensjoner.